För arrangören av evenemanget

Har ni ett program för barnkulturveckan? Du kan anmäla ett evenemang via länken nedan ( formulär på finska) om evenemanget ordnas av en medlem av Finlands förening för barnkulturcentra eller av dennes kontaktperson.