Förbundet för barnkulturcenter i Finland

Veckan koordineras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland, vars mål är att se till att alla barn och unga har lika möjligheter att delta i högkvalitativ konst- och kulturverksamhet som de tycker om och att producera eget konstnärligt innehåll. Föreningens 37 medlemmar producerar tillgänglig barnkultur på olika håll i Finland och erbjuder på så sätt barn och unga välbefinnande genom konst och kultur.

Läs mer: www.barnkultur.fi