Ofta ställda frågor

Hur kan jag få mer information om programmen?

Arrangören av varje evenemang ansvarar för programmet. Du hittar arrangörens uppgifter på programpresentationssidan för varje program.

Hur kan jag få mitt eget program listat?

Det officiella programmet för barnkulturens festvecka produceras och genomförs av medlemsorganisationerna Förbundet för barnkulturcenter i Finland och deras samarbetspartner. Föreningen producerar eller köper inte innehåll för festivalen. Förslag till samarbete i samband med programmet ska riktas direkt till aktörerna i barnkulturnätverket.

Läs mer om medlemsorganisationerna

Varför fira veckan?

Syftet med barnkulturens festvecka är att lyfta fram barns och ungdomars konst, fira barnkultur och visa upp barnkulturarbetare.

Var hålls den?

Evenemangen arrangeras av medlemmarna i förbundet för barnkultur center i Finland och deras samarbetspartner runt om i Finland.

Är det ett årligt evenemang?

Ja – barnkulturens festvecka firas varje år. Från måndag och framåt firas hela veckan. Barnens kulturdag den 15 maj firas också alltid under den veckan.

Kan vem som helst delta?

Programmet riktar sig till barn och unga i alla åldrar och deras familjer. Den rekommenderade åldern för varje program anges i programbeskrivningen. Vem som helst kan delta i evenemangen under barnkulturens festvecka.

Hur kan jag köpa biljetter till festivalen?

Det mesta av festivalens innehåll är gratis. Om ett program är avgiftsbelagt anges detta i programbeskrivningen.

Vem kan jag fråga om jag har några frågor om barnkulturens festvecka?

Du kan skicka dina frågor eller feedback om veckan till förbundet för barnkultur center i Finland: info@lastenkulttuuri.fi. Om du har frågor om ett visst program kan du vända dig till det barnkulturcentrum som arrangerar programmet eller till någon av dess samarbetspartner.