Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

Juhlaviikkoa koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, jonka tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua itselle mieluisaan, laadukkaaseen taide- ja kulttuuriharrastukseen sekä tuottaa omaa taiteellista sisältöä. Liiton 36 jäsentä tuottavat saavutettavaa lastenkulttuuria eri puolilla Suomea tarjoten näin lapsille ja nuorille hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin.

Juhlaviikko käynnistyy Lastenkulttuurin juhlapäivästä 15.5., joka on myös Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton 8-vuotis syntymäpäivä.

Tutustu paremmin lastenkulttuuri.fi