Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

Juhlaviikkoa koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, jonka tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua itselle mieluisaan, laadukkaaseen taide- ja kulttuuriharrastukseen sekä tuottaa omaa taiteellista sisältöä. Liiton 37 jäsentä tuottavat saavutettavaa lastenkulttuuria eri puolilla Suomea tarjoten näin lapsille ja nuorille hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin.

Tutustu paremmin lastenkulttuuri.fi

Tutustu Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäseniin