Barnkultur är viktigare än någonsin!

Barnet, hens värld och plats i samhället står i barnkulturens centrum. Därför innebär Barnkulturens festvecka inte bara en presentation av barnkulturevenemang och barnkulturaktörer, utan också ett synliggörande av barns och ungas konst och deras kulturella deltagande.

Den senaste tidens sparåtgärder och nedskärningsplaner drabbar både ungdomar och kultur. Så borde det inte få vara, eftersom barnkultur är något betydelsefullt som främjar samhällets och individens välbefinnande. Barnkultur främjar barns och ungas välbefinnande genom att erbjuda trygga miljöer där de får uppleva och vara kulturellt delaktiga. I barnkulturen kan man få uppleva omvälvande överraskningar, fördjupa sig i och identifiera sig med andras synsätt, upptäcka skillnader och också hitta sina egna styrkor. Konst kan hjälpa barn och unga att identifiera sina egna känslor och sätta ord på dem. Genom konstverksamhet uppstår flera olika metoder till exempel för att öppna upp en krånglig svår situation och underlätta den.

Man har också kunnat konstatera att konstverksamhet utvecklar läskunnigheten, problemlösningsförmågan och växelverkansfärdigheterna samt motverkar utanförskap.

Det är viktigt att barn och unga får sina röster hörda och blir sedda, samt känner sig accepterade och uppskattade. Möjligheten att uttrycka sig med olika konstmetoder är viktig för varje barns och ungdoms delaktighet.

Varje barn och ungdom har rätt att skapa konst och få konstupplevelser, oberoende av var de bor eller hur förmögna de är.

”Om något är värt att fira så är det barn och barnkultur! Hela Finland är fullt av fantastiska barnkulturgärningar. Konst och kultur fostrar, stärker det kreativa tänkandet och ger barnen möjlighet att få synlighet som sig själva.”
Johanna Kallioaho, ansvarig vid Barnkulturcentret Aurora

 Barnkultur är viktigt och betydelsefullt i dag och i framtiden. Därför bjuder vi in dig för att fira barnkulturen med oss!

 

Se hur du kan vara med under Barnkulturens festvecka.

Publicerad: 12.4.2024