Lastenkulttuuri on tärkeämpää kuin koskaan!

Lastenkulttuurin keskiössä on lapsi, hänen maailmansa ja paikkansa yhteiskunnassa. Siksi Lastenkulttuurin juhlaviikolla ei ainoastaan tuoda lastenkulttuurin tapahtumia ja toteuttajia esille, vaan tehdään myös lasten ja nuorten taidetta ja kulttuuriin osallistumista näkyväksi.

Viimeaikaiset säästötoimenpiteet ja leikkaussuunnitelmat kohdistuvat sekä nuoriin että kulttuuriin. Näin ei saisi olla, koska lastenkulttuuri on yhteiskunnan ja yksilön hyvinvoinnin merkittävä edistäjä. Lastenkulttuuri edistää lasten ja nuorten hyvinvointia tarjoamalla turvallisia kokemisen ja tekemisen ympäristöjä. Niissä voi kohdata ravistelevia yllätyksiä, syventyä ja samaistua toisten näkökulmiin, huomata eroja ja löytää myös omia vahvuuksia. Taide voi auttaa omien tunteiden tunnistamisessa ja sanoittamissa. Taidetoiminnan kautta avautuu moniaistisia keinoja esimerkiksi hankalan tai vaikean tilanteen aukaisemiseen ja helpottamiseen.

Taidetoiminnalla on todettu olevan myös lukutaitoa, ongelmanratkaisukykyä ja vuorovaikutustaitoja kehittäviä sekä syrjäytymistä ehkäiseviä vaikutuksia.

Lapsille ja nuorille on tärkeää tulla kuulluksi ja nähdyksi sekä tuntea itsensä hyväksytyksi ja arvostetuksi. Itseilmaisu taiteen eri keinoin on merkityksellistä osallisuutta jokaiselle lapselle ja nuorelle.

Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla oikeus taiteen tekemiseen ja kokemiseen asuinpaikkaan ja varallisuuteen katsomatta.

”Jos nyt jotain, niin lapsia ja lastenkulttuuria pitää juhlia! Koko Suomi on täynnä upeita lastenkulttuuritekoja. Taide ja kulttuuri kasvattavat, vahvistavat luovaa ajattelua sekä antavat lapsille mahdollisuuden tulla näkyväksi omana itsenään.”
Johanna Kallioaho, Lasten kulttuurikeskus Auroran vastaava

Lastenkulttuuri on tärkeää ja merkityksellistä tänään ja tulevaisuudessa, siksi kutsumme sinut mukaan juhlimaan lastenkulttuuria kanssamme!

Katso miten sinä voit olla mukana Lastenkulttuurin juhlaviikossa.

Julkaistu: 7.4.2024